За Марти Хигиена

Лиценцираната фирма „МАРТИ ХИГИЕНА“ која се грижи за одржување и застапување со станбен и деловен простор ви ги нуди следниве активности:

  • ОДРЖУВАЊЕ И ОДСТРАНУВАЊЕ НА ДЕФЕКТИ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ДЕЛОВИ
  • РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАШИТЕ ОДЛУКИ ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РЕЗЕРВЕН ФОНД
  • РЕДОВНО ПЛАЌАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ СМЕТКИ
    ОПОМЕНУВАЊЕ И ЗАКОНСКО РЕАЛИЗИРАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ КОИ НЕ СИ ГИ ИСПОЛНУВААТ ОБВРСКИТЕ

Дозволете ни вашата грижа околу заедничкото домување да стигне во сигурни раце. Повелете и посетете не на улицата „Васил Сурчев“ бр. 14А, или на телефонот 078 314 801

Наша Мисија

некој текст

Наша Визија

некој текст

Имате прашања !?

Контактирајте

ШТО НУДИМЕ:

Нашето работење се заснова на начелото на максимална соработка и меѓусебен договор со станарите.

Услуги и поволности што ги нудиме на нашите корисници се:

1. Во целост се грижиме за функционирање на вашиот објект 24/7 часа;

2. Секоја зграда има своја посебна жиро сметка на редовниот и резервниот фонд независен од жиро сметката на управителот или на другите згради;

3. Ви нудиме изготвен Договор за заемни односи помеѓу сопствениците и Договор за вршење на управувачки работи на зградата;

4. Сопствениците сами ја одредуваат висината на фондовите за одржување на заедничките простории врз основа на што управителот изготвува план и работна програма;

5. Итните интервенции се организирани со дежурство 24/7 часа (покриваме поправки во зграда во сите сегменти, посебно вода, канализација, централно греење-котловници итн.);

6. Претставникот на станарите го одобрува секој трошок на фондот за одржување на зградата;

7. Веднаш можете да добиете комплетни финансиски извештаи по телефон, факс, пошта или e-mail;

8. Правни совети во областа на управувањето и одржувањето на станбената зграда се бесплатни;

9. Редовно испраќање на опомени, опомени пред тужба и утужување на нередовни уплатувачи на фондовите за одржување на зградата;

10. Плаќање на заедничката струја и вода од фондовите за одржување на зградата;

11. Вградување, санирање, реновирање и одржување на лифтови;

12. Санација на коси и рамни кровови со долгогодишна гаранција;

13. Одржување на околината на зградата по договор;

14. Контакти и дописи до сите државни институции и заштита на интересите на станбената зграда.