Fastpay

ИЗЈАВА

Почитуван кориснику,
Доколку сакате Вашата трансакција во целост да се реализира, потребно е да притиснете на копчето СЕ СОГЛАСУВАМ. Со кликање на копчето се согласувам, ВИЕ се согласувате Марти Хигиена ДООЕЛ, да ви наплати еднократен износ од 25,00 денари за секоја поединечна фактура со вредност до 600,00 денари за користење на нивната веб апликација за наплата.
Пример: доколку внесената вредност изнесува 1.500,00 денари, ќе Ви бидат еднократно наплатени 75,00 денари.
Потврдувам дека текстот на оваа порака во целост го прочитав и разбрав, и во знак на одобрување и прифаќање на наведеното кликам СЕ СОГЛАСУВАМ.